คำว่า ' ฉกรรจ์ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า seriously
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : badly, severely; dangerously; critically
คำที่คล้ายกัน : รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์
ตัวอย่างประโยค : เขารู้สึกเหมือนตัวเองอกหักอย่างฉกรรจ์อีกครั้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ