คำว่า ' ฉกรรจ์ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sturdy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : able-bodied; strong; robust; bold; brave; fearless; daring; muscular
คำที่คล้ายกัน : ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ
ตัวอย่างประโยค : ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ