คำว่า ' ฉกฉวย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า seize
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : grab; take; wrest; snatch; catch; grasp
คำที่คล้ายกัน : เอาไป
ตัวอย่างประโยค : ต.อ. ทั้ง 2 นายนั้นอาศัยอำนาจเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์อย่างชาญฉลาด
ความหมายภาษาไทย : การทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัว, การเอาประโยชน์แก่ตัว (มักใช้ในทางความหมายไม่ดี)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ