คำว่า ' ฉกฉวย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า snatch (away)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : seize; grab; take; wrest; pilfer
คำที่คล้ายกัน : ลัก, ขโมย, ลักขโมย
ตัวอย่างประโยค : เมื่อได้โอกาสดีแล้วขโมยก็ฉกฉวยกระเป๋าที่วางอยู่โดยทันที
ความหมายภาษาไทย : เอาไปโดยไม่ให้เจ้าของรู้, การเอาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ