คำว่า ' ฉก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า snatch
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : seize; grab; wrest; pinch; jerk away
คำที่คล้ายกัน : ฉวย, ชิง, แย่ง, ขโมย, ลัก
ตัวอย่างประโยค : ชายหนุ่มเกร็งมือหมายจะฉกไปสร้อยทองเหลืองอร่ามที่คอชายสูงวัยคนนั้น
ความหมายภาษาไทย : ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ