คำว่า ' ฉก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า strike
ตัวอย่างประโยค : กิ้งก่าหัวเขียวเกาะตอไม้แห้งรอฉกกินแมลงไม้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ