คำว่า ' ใจกล้า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be brave
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dare; be bold; be courageous; be fearless; be plucky
คำที่คล้ายกัน : กล้าหาญ, องอาจ, กล้า
คำตรงกันข้าม : ใจเสาะ
ตัวอย่างประโยค : หล่อนใจกล้ามากที่เข้าไปหาสามีตามลำพังถึงในคุก
ความหมายภาษาไทย : ไม่หวาดกลัว, ไม่ขลาดกลัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ