คำว่า ' เจ้า 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า royalty
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : prince; lord; ruler; royal
คำที่คล้ายกัน : กษัตริย์
คำตรงกันข้าม : สามัญชน
ตัวอย่างประโยค : พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองสุโขทัย
ความหมายภาษาไทย : เชื้อสายของกษัตริย์ นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป, บางแห่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็มี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ