คำว่า ' ทมิฬ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cruel
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : savage; ruthless; vicious; fierce; wicked; heartless
คำที่คล้ายกัน : ดุร้าย, ร้ายกาจ
ตัวอย่างประโยค : โจรใจทมิฬฆ่าแม้กระทั่งคนท้องแก่




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ