คำว่า ' ทดสอบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า test
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : examine
คำที่คล้ายกัน : สอบ
ตัวอย่างประโยค : นักเรียนต่างเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อทดสอบวิชาภาษาไทย
ความหมายภาษาไทย : สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ เป็นต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ