คำว่า ' ทดสอบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า test
คำที่คล้ายกัน : ตรวจสอบ
ตัวอย่างประโยค : นักวิทยาศาสตร์ทดสอบยาที่ทำขึ้นว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่
ความหมายภาษาไทย : ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ