คำว่า ' ทดรอง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า advance money
คำที่คล้ายกัน : สำรองจ่าย
ตัวอย่างประโยค : ระหว่างรอเงินงบประมาณเขาต้องเอาเงินส่วนตัวทดรองจ่ายค่าจ้างคนงานไปก่อน
ความหมายภาษาไทย : ออกเงินหรือทรัพย์ไปก่อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ