คำว่า ' ทดน้ำ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า irrigate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : draw water; lead water; divert water; put up a weir
คำที่คล้ายกัน : กั้นน้ำ
ตัวอย่างประโยค : ชาวนาทดน้ำใส่นาเพื่อเลี้ยงให้ต้นข้าวเจริญเติบโต
ความหมายภาษาไทย : ทำให้น้ำท่วมท้นขึ้นมาด้วยทำนบ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ