คำว่า ' ทด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า carry (a number)
คำที่คล้ายกัน : เพิ่ม, บวก, รวม
ตัวอย่างประโยค : วันนี้ครูสอนให้ผมทดเลข
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ