คำว่า ' ทด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dike
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dam
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่ใช้กั้นน้ำ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ