คำว่า ' ทชี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า priest
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : monk; sadhu; ascetic
คำที่คล้ายกัน : นักบวช, ธชี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ