คำว่า ' ทกล้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า soldier
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : warrior; brave person
คำที่คล้ายกัน : ทแกล้ว, ทหาร, ผู้กล้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ