คำว่า ' ถูกๆ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cheap
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : inexpensive; low-price; low-cost
คำที่คล้ายกัน : ถูกมาก
ตัวอย่างประโยค : ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ
ความหมายภาษาไทย : ราคาต่ำ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ