คำว่า ' ถือเขาถือเรา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า discriminate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : distinguish; be a partisan; separate
คำที่คล้ายกัน : ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ตัวอย่างประโยค : มัวถือเขาถือเรากันอยู่อย่างนี้จะสามัคคีกันได้อย่างไร
ความหมายภาษาไทย : ถือว่าเป็นคนละพวก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ