คำว่า ' ถี่ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า often
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : frequently; always
ตัวอย่างประโยค : เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ
ความหมายภาษาไทย : มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ