คำว่า ' ถ่ายทอด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า teach
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : instruct; pass on; impart
คำที่คล้ายกัน : สอน
ตัวอย่างประโยค : ผมขอนำเนื้อหาของบทความมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบบ้าง
ความหมายภาษาไทย : บอกความรู้ที่ตนมีแก่ผู้อื่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ