คำว่า ' ถอย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า decrease
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : reduce; decline; diminish; lessen; slacken
คำที่คล้ายกัน : ลดลง
ตัวอย่างประโยค : ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ