คำว่า ' ถนนลูกรัง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า non-asphalt road
หน่วยนับ : สาย, เส้น
ตัวอย่างประโยค : รถสองแถวตัวถังไม้โกโรโกโสแล่นเอี๊ยดอ๊าดมาตามถนนลูกรัง ฝุ่นสีแดงคลุ้งเข้ามาเต็มรถ
ความหมายภาษาไทย : ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยลูกรัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ