คำว่า ' ถนนลาดยาง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า macadamized road
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : paved road; pavement
หน่วยนับ : สาย, เส้น
ตัวอย่างประโยค : ให้เต็มถนนไปจันทบุรีเป็นถนนลาดยางไปถึงบางแสน ต่อจากนั้นก็เป็นถนนดินลูกรังหรือถนนหิน
ความหมายภาษาไทย : ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ