คำว่า ' ถนน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า road
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : street; avenue
คำที่คล้ายกัน : ทาง, มารค, ถนนหนทาง
รากศัพท์ : (เขมร), (กฎหมาย)
หน่วยนับ : สาย, เส้น
ตัวอย่างประโยค : ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสายนี้การจราจรจะติดมาก
ความหมายภาษาไทย : ทางบกหรือสะพานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และหมายความรวมถึงทางเท้าหรือขอบทางด้วย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ