คำว่า ' ถดถอย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be discouraged
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be disheartened; be depressed; be dispirited
คำที่คล้ายกัน : ย่อท้อ
ตัวอย่างประโยค : ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ