คำว่า ' ถดถอย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า deteriorate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : become worse; degrade
คำที่คล้ายกัน : ลดลง, ลดน้อย
ตัวอย่างประโยค : ยิ่งเรียนสูงขึ้นผลการเรียนของหน่อยก็ถดถอยลงเรื่อยๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ