คำว่า ' ถด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า move backwards
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : budge; stir; retreat; withdraw; inch
คำที่คล้ายกัน : ถอย, กระถด
ตัวอย่างประโยค : พอพวกเขาเขยิบเข้าไปใกล้ หนูน้อยก็ถดหนี
ความหมายภาษาไทย : เลื่อนไปเล็กน้อย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ