คำว่า ' ถกล 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ิbe beautiful
คำที่คล้ายกัน : งาม, ดำกล
รากศัพท์ : (เขมร)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ