คำว่า ' ถกล 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า build
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : construct; set up; erect
คำที่คล้ายกัน : ก่อสร้าง, ตั้ง
รากศัพท์ : (เขมร)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ