คำว่า ' ถกเขมร ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pull up one's the panung
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : in preparation for a task; hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout; method of wearing the loin-cloth or bathing scarf; pull up one's cloth above the knee
คำที่คล้ายกัน : ขัดเขมร
ตัวอย่างประโยค : พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง
ความหมายภาษาไทย : นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ