คำว่า ' ถก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pull out
ตัวอย่างประโยค : คนสวนถกหญ้าที่ขึ้นมาปกคลุมต้นไม้
ความหมายภาษาไทย : ทึ้งให้หลุดออก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ