คำว่า ' ไต่ลวด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า walk on the tightrope
คำที่คล้ายกัน : เดินบนลวด, การแสดงไต่ลวด
ตัวอย่างประโยค : เขาสามารถไต่ลวดได้ไกลหลายเมตรโดยไม่ตก
ความหมายภาษาไทย : การแสดงอย่างหนึ่งเดินไปบนลวด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ