คำว่า ' มีความหวัง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hope
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be hopeful; have hope
คำที่คล้ายกัน : มีหวัง
คำตรงกันข้าม : หมดความหวัง, หมดหวัง
ตัวอย่างประโยค : เขามีความหวังว่า สักวันตนเองคงมีโอกาสเป็นหัวหน้าได้เหมือนกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ