คำว่า ' เต็มอัตรา ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า at full speed
ตัวอย่างประโยค : โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานฮาร์ดดิสก์ของคุณได้อย่างเต็มอัตรา
ความหมายภาษาไทย : เต็มขนาดที่กำหนดไว้, เต็มตามกำหนด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ