คำว่า ' เต็มหู ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า clearly
ตัวอย่างประโยค : ฉันได้ยินเต็มหูว่าเขานินทาเธอ
ความหมายภาษาไทย : ได้ยินได้ฟังมาเต็มที่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ