คำว่า ' เต็มใจ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า with one's will
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : willingly
คำที่คล้ายกัน : เต็มอกเต็มใจ
คำตรงกันข้าม : ฝืนใจ
ตัวอย่างประโยค : เจ๊กน้อยยินดีให้บริการแก่เพื่อนฝูงอย่างเต็มใจ
ความหมายภาษาไทย : มีน้ำใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ