คำว่า ' เต่งตึง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be elevated and firm
คำที่คล้ายกัน : เต่ง
คำตรงกันข้าม : หย่อนยาน
ตัวอย่างประโยค : เขาเปลือยเปล่าร่างท่อนบน เผยให้เห็นมัดกล้ามที่เคยเต่งตึงในอดีต
ความหมายภาษาไทย : มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ