คำว่า ' ตู้ยาม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sentry box
คำที่คล้ายกัน : ป้อมยาม
หน่วยนับ : หลัง, ตู้
ตัวอย่างประโยค : ผมลืมตาตื่นตั้งแต่ได้ยินเสียงแขกยามเคาะแผ่นเหล็กห้าครั้ง ดังแว่วมาจากตู้ยามมุมถนน
ความหมายภาษาไทย : ห้องเล็กๆ สำหรับคนยาม หรือตำรวจทหารยืนเฝ้ายาม เป็นตู้ห้อง หน้าเปิดที่มีฝาและหลังคา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ