คำว่า ' เป็นอิสระจาก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be independent of
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be free of
คำที่คล้ายกัน : เป็นไทจาก
คำตรงกันข้าม : ตกอยู่ใต้อำนาจ, ตกเป็นทาสของ
ตัวอย่างประโยค : วัยรุ่นมักชอบที่จะเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่
ความหมายภาษาไทย : ได้รับอิสระจากผู้ใดผู้หนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ