คำว่า ' ตี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า record
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : register; set down
คำที่คล้ายกัน : กด, ประทับ
ตัวอย่างประโยค : ยายบอกมันว่ามันเองเป็นคนเถื่อน ไม่ได้ตีทะเบียน ก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ