คำว่า ' ตี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า whip
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : mix; put together
ตัวอย่างประโยค : เมื่อฉันยังเด็ก ฉันจะช่วยแม่ตีไข่เพื่อทำขนมสาลี่ แล้วเอาไปขาย
ความหมายภาษาไทย : ทำให้เข้ากัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ