คำว่า ' ต่อตา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า graft
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : join; incorporate; engraft
คำที่คล้ายกัน : ติดตา
ตัวอย่างประโยค : เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน
ความหมายภาษาไทย : ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ