คำว่า ' ตลก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fun
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : joke; jest; ridicule; amuse; jeer; mock; sneer; taunt
คำที่คล้ายกัน : ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา
คำตรงกันข้าม : เศร้า
ตัวอย่างประโยค : แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี
ความหมายภาษาไทย : ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ