คำว่า ' ตัวกลาง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า middleman
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : intermediary; go-between
คำที่คล้ายกัน : คนกลาง
ตัวอย่างประโยค : ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป
ความหมายภาษาไทย : ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ