คำว่า ' ยากเข็ญ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be difficult
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be hard
คำที่คล้ายกัน : แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค : การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ