คำว่า ' สมบัติส่วนตัว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า personal property
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : individual property
คำตรงกันข้าม : สมบัติส่วนรวม
หน่วยนับ : ชิ้น
ตัวอย่างประโยค : ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว
ความหมายภาษาไทย : ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ