คำว่า ' ตักบาตร ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า give food offerings to a Buddhist monk
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : put food offerings into a Buddhist monk's bowl; give alms to a Buddhist monk; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning
คำที่คล้ายกัน : ใส่บาตร
ตัวอย่างประโยค : คุณแม่ตักบาตรที่ตลาดใกล้บ้านเกือบทุกวัน
ความหมายภาษาไทย : เอาของใส่บาตรพระ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ