คำว่า ' ตักเตือน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า warn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : caution; advise; counsel; remind; admonish; reprimand; reprove; rebuke; reproach
คำที่คล้ายกัน : เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน
ตัวอย่างประโยค : นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย
ความหมายภาษาไทย : สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ