คำว่า ' ตับ 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า liver
หน่วยนับ : กลีบ, ตับ
ตัวอย่างประโยค : ปริมาณสุราที่ถูกบริโภคเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ตับ
ความหมายภาษาไทย : ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างน้ำดีและโปรตีนบางชนิด ทำลายพิษ เป็นต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ